Chức năng đăng tin lên blog: 

 – Đăng tin blogspot

– Đăng tin wordpress

– Đăng tin lên blogspot và wordpress theo tên miền riêng và theo chuyên mục

– Tổng hợp bài viết để soạn nội dung đăng lên blog